โปรโมชั่น

## โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิกที่สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บเท่านั้น!! ##

โปรโมชั่น #1

รับเงินคืน 5% ทุกครั้งที่สั่งซื้อสินค้า
โดยจะคืนในรูปแบบเงินดิจิตอล สามารถใช้ซื้อสินค้าในครั้งต่อไป
โดยจะมีช่องให้กรอกจำนวนเงินดิจิตอลที่ต้องการจะใช้ (ในหน้าสั่งซื้อ)

โปรโมชั่น #2

ยอดสั่งซื้อสะสมเกิน 10,000 บาท ได้เป็นสมาชิกระดับ Silver ส่วนลดติดตัวตลอดชีพ 5%
ยอดสั่งซื้อสะสมเกิน 50,000 บาท ได้เป็นสมาชิกระดับ Gold ส่วนลดติดตัวตลอดชีพ 10%
ยอดสั่งซื้อสะสมเกิน 100,000 บาท ได้เป็นสมาชิกระดับ Platinum ส่วนลดติดตัวตลอดชีพ 15%